Natalia Kamińska

Radca prawny, biegły sądowy z zakresu ochrony danych osobowych. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Od 2021 r. biegły sądowy z zakresu ochrony danych osobowych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

Specjalista z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych (wcześniej ABI) na rzecz instytucji finansowych. W ramach Kancelarii świadczy w szczególności usługi wdrożenia RODO w podmiotach gospodarczych o różnym profilu działalności oraz usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Prowadzi stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, doradzając Klientom w zakresie kontraktowania, prowadząc negocjacje na rzecz Klientów i wspierając ich w bieżącej działalności poprzez przygotowywanie wewnętrznych regulacji prawnych, obsługę organów statutowych, reprezentację w sprawach pracowniczych oraz prowadzenie windykacji należności.

Udziela także doraźnej pomocy prawnej klientom indywidualnym z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego, z naciskiem na prawo własności lokali i ochronę praw lokatorów.

Milena Sarnowska

Radca prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Specjalista z zakresu prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bankowej i finansowej. Reprezentuje konsumentów oraz przedsiębiorców w sporach przeciwko instytucjom finansowym w zakresie roszczeń z tytułu kredytów powiązanych z walutą obcą oraz nieuczciwych praktyk rynkowych. Prowadzi sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przed sądem upadłościowym oraz reprezentuje klientów przed syndykiem masy upadłości.

W ramach świadczonych usług sporządza i opiniuje umowy cywilnoprawne oraz prowadzi stałą obsługę prawną przedsiębiorstw. Udziela porad prawnych oraz reprezentuje klientów w sprawach z obszaru prawa spadkowego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, oraz prawa pracy. Doradza pracownikom, jak również pracodawcom.

Doświadczony prawnik procesowy, reprezentuje klientów Kancelarii w sporach sądowych na terenie całego kraju.