Kamińska Sarnowska Kancelaria Radców Prawnych to profesjonalna kancelaria prawna, założona w Bydgoszczy w 2017 roku przez radcę prawnego Natalię Kamińską oraz radcę prawnego Milenę Sarnowską. Świadczymy kompleksową pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje bieżące doradztwo prawne, w tym w szczególności udzielanie porad oraz konsultacji prawnych w zakresie działania Klientów, sporządzanie pisemnych opinii prawnych, przygotowywanie/analizę projektów umów, pism oraz innych dokumentów, opiniowanie pod względem prawnym regulaminów, instrukcji oraz podobnych dokumentów związanych z zakresem działania Klientów, a także opiniowanie projektów uchwał organów statutowych Klienta, udział i reprezentację Klientów w negocjacjach z partnerami handlowymi, bankami i innymi podmiotami, dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i prowadzenie egzekucji wierzytelności.

Nasz zespół specjalizuje się w prowadzeniu spraw sądowych: cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, spadkowych, pracowniczych oraz upadłościowych.

Kancelaria prowadzi spory związane z tzw. kredytami „frankowymi” wynikające z umów kredytów powiązanych z walutą CHF tj. kredytów indeksowanych i denominowanych. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach dotyczących zarówno unieważnienia umowy kredytu frankowego, jak i usunięcia z niej niedozwolonych postanowień umownych, a także w sprawach z powództwa banków o zapłatę.

Przedsiębiorcom oferujemy usługi kompleksowe, takie jak tworzenie i likwidacja podmiotów gospodarczych, dochodzenie wierzytelności pieniężnych, stała obsługa w ramach abonamentu prawnego oraz audyt i wdrożenie zmian z zakresu ochrony danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Kim jesteśmy?

Natalia Kamińska

Radca prawny, biegły sądowy. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Milena Sarnowska

Radca prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.