Stała obsługa prawna

Kancelaria Radców Prawnych Kamińska Sarnowska oferuje w ramach swoich usług stałą obsługę prawną przedsiębiorców w pakietach godzinowych dostosowanych do potrzeb prowadzonej działalności.

Zakres usług w ramach obsługi może obejmować m. in.:

Ofertę stałej obsługi prawnej dopasujemy do profilu działalności, biorąc pod uwagę liczbę godzin potrzebnych na obsługę przedsiębiorstwa, zakres usług oraz miejsce ich świadczenia.

Oferujemy współpracę zdalną, w siedzibie Klienta lub w siedzibie Kancelarii.

Bieżące doradztwo prawne

Świadczenie kompleksowej pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, w szczególności z zakresu:

RODO

Kancelaria Radców Prawnych Kamińska Sarnowska prowadzi kompleksową obsługę związaną z przygotowaniem przedsiębiorstwa do stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

W ramach naszych usług oferujemy:

Sprawy frankowe i odszkodowania finansowe

Kancelaria Radców Prawnych Kamińska Sarnowska reprezentuje Klientów w sporach związanych z tzw. kredytami „frankowymi”, wynikających z umów kredytów powiązanych z walutą CHF, tj. kredytów indeksowanych i denominowanych.

Pomoc obejmuje m.in.:

Ponadto świadczymy kompleksową obsługę prawną w zakresie dochodzenia odszkodowań finansowych od banków i pożyczkodawców. Odzyskujemy odszkodowania finansowe m.in.: z tytułu: bezpodstawnie zawyżonych prowizji i opłat przygotowawczych, pobrania prowizji za udzielenie kredytu (pożyczki) przy wcześniejszej spłacie zobowiązania, ubezpieczeń niskiego wkładu własnego w kredytach hipotecznych, sankcji kredytu darmowego, misselling’u produktowego.