Dane osobowe

 1. Administratorem danych jest Kamińska Sarnowska Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Krasińskiego 9/2, NIP: 554-295-29-75, REGON: 367913816
 2. Kontakt z Administratorem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem mailowym biuro@kaminska-sarnowska.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowania prawa ochrony danych osobowych oraz tajemnicy zawodowej radcy prawnego.
 4. Dane osobowe Klientów Kancelarii przetwarzane są w celu zawarcia oraz realizacji umowy o świadczenie usług prawnych, zgodnie z zawartą umową lub w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1 lit c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych, obejmujących ochronę przed roszczeniami i dochodzenie należności, wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne, cele archiwalne (dowodowe) w zakresie zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ww. rozporządzenia.
 5. Odbiorcami administrowanych przez Kancelarię danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub uczestnicy czynności podejmowanych przez Kancelarię w imieniu Klienta, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, związane z realizacją zawartej umowy.
 6. Zebrane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy, w terminach wymaganych przepisami prawa lub terminach dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora.
 7. Każdemu, czyje dane przetwarza Administrator, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania i prawo do przeniesienia danych do innego administratora, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z RODO oraz zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, w tym tajemnicy zawodowej i zakazu konfliktu interesów.

Pliki cookies

 1. Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 3. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 4. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu oraz „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.